Students

2017-18 Batch Students List

2016-17 Batch Students List

S.NONAME OF THE STUDENTS
1K.ABIMANU
2G. AJITH
3M.ANTONY
4S.M. ARCHITH
5M BENASIR BEGAM
6B. BHARATHI
7N.BHARATHIDHASAN
8N.DHANAMATHI
9R. DHIVYA
10A.DIVYA
11K.HARANITHA
12C.HASWINI
13S.JAYALAKSHMI
14R.KAAVYA
15B.KALAIVANI
16N. KURALVENDHAN
17B.LAKSHMI HAYAGRIVAR
18N.MUBARRAH
19A.MURALIDHARAN
20K.J.NISHA
21R. K. NIVEDHITAA
22R. PARTHASARATHI
23S. PAVITHRA
24S.PREETHI
25R. RAJALAKSHMI
26R.RAVINAMANI
27S.ROHINI
28R.SAHIL
29K.L.SHEBA
30V.SIVALAKSHMANAN
31S.SIVANI
32K.SRI ELAMATHI DEVASENA
33V. SUJITHA
34V.THANUSHA
35A.THENDRAL
36S.VAISHNAVI
37V.VAISHNAVI
38G.VINITHA
39R.VISHNU KANTH
40M. VISHNU PRIYA